Udrażnianie kanalizacji

System kanalizacyjny jest jednym z podstawowych medium w budynkach. System kanalizacyjny tworzą różnej średnicy rury, które są łączone kształtkami o różnych kątach. Aby system kanalizacyjny…

Kobieta inżynier

Niedawno, bo 23 czerwca, obchodziliśmy Międzynarodowy Dzień Kobiety Inżyniera. Świat urządzony jest tak, że pewne rzeczy kojarzą nam się albo tylko z kobietami albo tylko…